Certifications

  • ISO 9001-2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018
  • Achilles JQ/ EPIM
  • Authorized electro contractor – Direktoratet for Samfunnssikkerhet & Beredskap (DSB)
  • DNV/Presafe certified EX workshop
  • EKOM authorized – Elektroniske Kommunikasjonsnett (PT)
Management Sysrwn Certification_ISO9001_14001_45001 logo